PROFESJONALIZACJA
ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ: ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM LOGISTYKI
Jeżeli chcesz zdobyć nowe umiejętności, zyskać ciekawą i stałą pracę, zwiedzić świat zapraszamy:
Wstąp w nasze szeregi
Żołnierze Inspektoratu Wsparcia odpowiadają za zabezpieczenie logistyczne wojsk operacyjnych w kraju oraz na misjach poza granicami, w Europie, Azji i Afryce. Nasze jednostki, podobnie jak całe Siły Zbrojne zmieniają swoje oblicze. Wraz z zawieszeniem obowiązkowego poboru żołnierzy zasadniczej służby wojskowej zastąpią szeregowi zawodowi. Profesjonalna logistyka wojskowa oferuje miejsca pracy także dla podoficerów rezerwy. Nie czekaj, aż uprzedzą Cię inni, zdecyduj się już dziś:
Zostań żołnierzem logistyki
Zainwestuj w swoją przyszłość
 

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:
1)    żołnierz rezerwy, który posiada:
 • ukończone gimnazjum
 • przygotowanie zawodowe (np. w przypadku powołania na stanowisko ratownika medycznego posiadanie odpowiednich uprawnień)
 • odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową (lub pełnił nadterminową zasadniczą służbę wojskową)
 • niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień
2)    żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który posiada:
 • ukończone gimnazjum
 • przygotowanie zawodowe
 • niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez dowódcę jednostki wojskowej;
3)    ponadto, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, można powołać inną osobę, która posiada:
 • ukończone gimnazjum
 • przygotowanie zawodowe
 • szczególne kwalifikacje lub umiejętności w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę.
Powołanie do zawodowej służby wojskowej w pierwszych dwóch przypadkach następuje w wyniku inicjatywy żołnierza (złożenia przez niego stosownego wniosku) natomiast w trzecim przypadku w wyniku inicjatywy Sił Zbrojnych (wymagane jest tylko pisemna zgoda osoby, którą zainteresowane jest wojsko).
Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do służby we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendzie uzupełnień a żołnierz służby zasadniczej albo nadterminowej w kancelarii jednostki wojskowej dołączając:
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie
 • poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego
 • kopię dowodu osobistego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym
 
Powoływanie podoficerów rezerwy
Do korpusu podoficerów może być powołany również żołnierz rezerwy (składa wniosek o powołanie do służby we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komendzie uzupełnień) który posiada:
 • świadectwo dojrzałości
 • stopień wojskowy podoficera równy lub bezpośrednio niż od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby
Do wniosku należy dołączyć:
 • świadectwo dojrzałości
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 

UPOSAŻENIE I SYSTEM MOTYWACYJNY
ADRESY WKU
NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 
Ogólnych informacji na temat wolnych stanowisk w jednostkach podległych Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych udzielają pracownicy Oddziału Personalnego tel. (052) 378 64 46. 
 
 

 

 
Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław