O INSPEKTORACIE

 

Od 1 stycznia 2014 roku Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych to jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowana Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do zadań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych należy:
* organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa;
* kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego;
*
zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia;
* dowodzenie podległymi związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi;
* planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
* szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych;
* wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
* zapewnianie uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych;
* współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

W skład wewnętrznej struktury organizacyjnej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wchodzą trzy piony funkcjonalne: pion Szefa Sztabu, pion Szefa Logistyki i Szefostwo Finansów.

 

Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław