STRONA GłóWNA
Ćwiczenie instruktażowo-metodyczne szefa IWsp SZ
2017-11-28 12:42:22

26-28.11.2017 r. Opole. Dowódcy podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jednostek wojskowych wzięli udział w ćwiczeniu instruktażowo-metodycznym pk. MARS-17.
Ćwiczenie instruktażowo – metodyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pod kryptonimem MARS-17, to jedno z najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych IWsp SZ w 2017 roku. Wnioski z tego szkolenia będą miały odzwierciedlenie w planowaniu i realizacji ćwiczeń taktycznych we wszystkich jednostkach wojskowych IWsp SZ w kolejnym roku. Zasadniczym celem kursu było ujednolicenie procesu przygotowania, sposobu organizacji i prowadzenia ćwiczenia taktyczno - logistycznego. Szkolenie  zorganizowano na bazie 10 Brygady Logistycznej w Opolu, która w tym czasie realizowała ćwiczenie taktyczno – logistyczne pk. AMETYST – 17. Realizacja ćwiczeń pozwoliła na obserwację rozwiązań organizacyjnych i metodycznych przyjętych w opolskiej brygadzie i porównanie ich z metodami stosowanymi w innych jednostkach wojskowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W dniu 26 listopada, podczas inauguracji szkolenia, Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Sztabu pułkownik Zbigniew Powęska przedstawił temat, cele i plan ćwiczenia instruktażowo - metodycznego oraz omówił jego najważniejsze zagadnienia. W swoim wystąpieniu przypomniał między innymi, że szkolenie to najważniejsze zadanie w czasie pokoju, a szkolenie podwładnych, zgodnie z kompetencjami szkoleniowymi, jest obowiązkiem wszystkich przełożonych.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był zagadnieniom metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczenia taktyczno – logistycznego. W swoich wystąpieniach oficerowie z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przedstawili rolę i miejsce Kierownika Ćwiczenia, sposoby oddziaływania na ćwiczących, zgrywanie systemów walki oraz najczęściej popełniane błędy w tym obszarze oraz sposoby ich eliminowania. Następnie szkoleni udali się do Kierownictwa Ćwiczenia AMETYST – 17, gdzie zapoznali się z rozmieszczeniem poszczególnych komórek, strukturą organizacyjną oraz zabezpieczeniem teleinformatycznym i logistycznym. Szczegóły dotyczące przebiegu ćwiczenia taktyczno - logistycznego przedstawił zebranym dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz. Podzielił się również spostrzeżeniami z zakończonego w dniu 24 listopada epizodu ćwiczenia Borsuk – 17, w czasie którego żołnierze z 2 batalionu logistycznego praktycznie odtwarzali zdolność bojową batalionu zmotoryzowanego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Część zajęć realizowanych w ramach ćwiczenia instruktażowo - metodycznego odbyła się na placu ćwiczeń taktycznych w Winowie, gdzie oficerowie z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostek podporządkowanych, na bazie szkolenia 91 Batalionu Logistycznego, doskonalili umiejętności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Żołnierze batalionu pokonywali rejon skażony i przeprowadzili operacyjną likwidację skażeń, w czasie której szef Wydziału Rodzajów Wojsk podpułkownik Maciej Wojnicki omawiał rolę grupy pozoracji, rozjemcy terenowego i zabezpieczenia materiałowego tych zajęć.

Istotą drugiego dnia ćwiczenia pk. MARS-17 był udział oficerów w realizacji zagadnień szkoleniowych pododdziałów 10 Brygady Logistycznej w ramach ćwiczenia AMETYST – 17. Na stanowisku dowodzenia batalionu składowania wysłuchano meldunku o sytuacji bojowej ćwiczącego dowódcy oraz wystąpienia rozjemcy taktycznego na temat jego miejsca i roli w dotychczasowym przebiegu ćwiczenia. Następnie obserwowano pracę rozjemców taktycznych w czasie wykonywania przez żołnierzy norm szkoleniowych m.in. podczas załadunku kontenerów, przeładunku środków zaopatrzenia i rozwijania warsztatu pojazdów kołowych WPK-1 na samochodzie STAR 266. 
W kolejnej części ćwiczenia taktyczno - logistycznego, żołnierze posterunku obserwacyjnego zaalarmowali pododdział o napadzie powietrznym przeciwnika oraz grupy specjalnej z użyciem nietrwałego, bojowego środka trującego. Oficerowie obserwowali działania ćwiczących, a szef Wydziału Rodzajów Wojsk omawiał aspekty przygotowania szkolenia, rolę grupy pozoracji, rozjemców terenowych oraz zabezpieczenia materiałowego.
Podczas epizodu współdziałania z ogniwami pozamilitarnymi, w wyniku ataku grupy dywersyjno – rozpoznawczej przeciwnika, podpalony został jeden z pojazdów kołowych. Na miejsce została wezwana Straż Pożarna z Opola, która ugasiła pożar. Na podstawie tego zdarzenia uczestnicy kursu omówili miejsce i rolę grupy pozorowania pola walki w ćwiczeniu taktyczno – logistycznym.
Ostatnim praktycznym epizodem było działanie pododdziału w sytuacji użycia przez przeciwnika improwizowanego ładunku wybuchowego. Omawiając zagadnienie zwrócono uwagę na rolę rozjemcy terenowego, grupy pozoracji oraz działanie zaatakowanego pododdziału.

Trzeci dzień ćwiczenia instruktażowo – metodycznego szefa Inspektoratu Wsparcia pk. MARS – 17 poświęcono na omówienie końcowych etapów procesu prowadzenia ćwiczenia t.j. odtwarzanie zdolności bojowej i omówienie wstępne ćwiczenia. Poruszono również tematykę związaną z powołaniem i przygotowaniem żołnierzy rezerwy do udziału w ćwiczeniu taktyczno – logistycznym.
Na bazie spostrzeżeń i wniosków uczestników szkolenia,  podczas zakończenia kursu Szef Pionu Szkolenia pułkownik Wojciech Duchiński w imieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wydał wytyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń taktyczno – logistycznych w jednostkach podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Galeria zdjęć

 

kpt. Piotr Płuciennik


wszystkie >>>
Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław