STRONA GłóWNA
X Konferencja Profilaktyki BRD
2017-10-04 13:02:04

02 - 04.10.2017 . WDW Rynia. Szkolenie połączone z X konferencją profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) pojazdów Sił Zbrojnych RP organizowane pod patronatem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.Konferencję „PROFILAKTYKA I PREWENCJA NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI W KSZTAŁTOWANIU STANU BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO” otworzył i prowadził Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk (STiRW-CKRW) płk Adam SŁODCZYK, a sprawy organizacyjne przekazał Szef Wydziału Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych ppłk Ryszard OCIESA. Celem spotkania była popularyzacja wśród kierowców i osób odpowiedzialnych za eksploatację pojazdów zasad działalności profilaktycznej i prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie metodyki profilaktycznego oddziaływania na kierowców. Uczestnicy mieli możliwość  uzyskania informacji na temat stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce w 2016 i w I połowie 2017 roku oraz prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych w jednostkach wojskowych. Ponadto poruszono kwestie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym wśród kierowców. Poprowadzono również dyskusję panelową "Skuteczność profilaktycznego oddziaływania na środowisko kierowców pojazdów wojskowych", którego moderatorami byli: dr inż. Tadeusz WYSOCKI z Wojskowej Akademii Technicznej i mgr inż. Tadeusz MUZAL z STiRW-CKRW, a głównymi dyskutantami: dr Ewa ODACHOWSKA z Instytutu Transportu Samochodowego, mjr Grzegorz SOBECKI z KG ŻW, mjr Łukasz BUCZKOWSKI z CSLog oraz st. chor. sztab. Dariusz Woźniak z 17 WOG. Wśród prelegentów byli przedstawiciele niemilitarnych ogniw obronnych oraz reprezentanci  komórek Resortu Obrony Narodowej. Swoje referaty wygłosili między innymi: prof. dr hab. inż. Marian JEŻ, prof. dr hab. Mariusz JĘDRZEJKO oraz Pan Wojciech PASIECZNY.

W konferencji uczestniczyło 70 osób, które reprezentowały wszystkie szczeble organizacyjne sił zbrojnych oraz środowiska cywilne. Wygłoszono 13 referatów, których treść umieszczono w biuletynie konferencyjnym, który w nakładzie 500 egzemplarzy zostanie rozprowadzony wśród uczestników konferencji oraz w jednostkach wojskowych i będzie stanowił materiał pomocniczy w działalności profilaktycznej.
Wśród zaproszonych gości byli: Szef Zarządu Logistyki P4 SG WP płk Robert WOŹNIAK, Szef Szefostwa Służby Czołgowo - Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Sławomir BUDEK, Przedstawicielka Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pani Karolina DANKOWSKA, Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Pan Mark KONKOLEWSKI oraz prof. dr hab. inż. Jerzy JACKOWSKI z Wojskowej Akademii Technicznej.
Program szkolenia obejmował również wizytę w Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, podczas której uczestnicy konferencji zostali zapoznani z bazą dydaktyczno-szkoleniową Centrum.

W opinii uczestników konferencji, zarówno referaty, jak i wnioski wygenerowane podczas dyskusji powinny być wykorzystane do dalszej działalności profilaktycznej mającej na celu dążenie do zmniejszenia skutków powstawania wypadków i kolizji drogowych z udziałem kierowców Sił Zbrojnych.
Materiały z konferencji zostaną zamieszczone na stronie STiRW-CKRW.

Galeria zdjęć


ppłk Ryszard OCIESA red. WDK IWsp SZ


wszystkie >>>
Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław