STRONA GłóWNA
Instruktorzy Narodowych Sił Rezerwowych
2017-05-08 12:40:32

08.05.2017. Opole. Na placu treningów ogniowych 10 Brygady Logistycznej rozpoczął się kurs instruktorsko metodyczny dowódców plutonów oraz drużyn Narodowych Sił Rezerwowych.Kierownikiem kursu był podpułkownik Dominik Bech, a za organizację i przygotowanie przedsięwzięcia odpowiadała kadra batalionu składowania. W kursie wzięli udział żołnierze pododdziałów i jednostek wojskowych 10 Brygady Logistycznej: batalionu dowodzenia i zabezpieczenia, batalionu składowania, 1 i 2 batalionu logistycznego, 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu oraz 91 Batalionu Logistycznego.

Celem kursu było przygotowanie instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych, instruowania na punkcie nauczania oraz podniesienie poziomu wiedzy  instruktorów, utrwalenie ich umiejętności, zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia. Szkolenie zorganizowano w dwóch grupach: dowódców plutonów i drużyn. W trakcie trwania kursu wykorzystano dostępne formy działalności szkoleniowo metodycznej: metodyczne zajęcia pokazowe, zajęcia instruktorsko metodyczne, instruktaż oraz samokształcenie metodyczne.

W pierwszym dniu kursu żołnierze zostali zapoznani z bazą szkoleniową jednostki. W ramach zajęć teoretycznych szef sekcji S-3 batalionu składowania - porucznik Rafał Pawłowski omówił zasady przygotowania się dowódcy plutonu i dowódcy drużyny do realizacji szkolenia w punkcie nauczania. Dodatkowo w ramach metodycznych zajęć pokazowych 3 kompanii składowania, dowódca pododdziału kapitan Paweł Gaca omówił wzorowy przebieg pracy instruktora na punkcie nauczania zajęć z Regulaminu Musztry. Kolejnym przedsięwzięciem był instruktaż kierownika zajęć instruktorsko metodycznych do przygotowania się osobistego żołnierzy, którzy występowali w roli instruktorów w dniu 09.05.2017 r. Ostatnim elementem w pierwszym dniu kursu było samokształcenie, w ramach którego żołnierze przygotowywali się do kolejnego dnia zajęć.

9 maj 2017 roku był dniem zajęć „w polu” na placach ćwiczeń: ogniowym oraz taktycznym. Żołnierze zostali zapoznani z organizacją i przebiegiem szkoleń taktyczno-logistycznych oraz ogniowych w pododdziałach logistycznych. Przedstawione przez dowódcę 2 kompanii składowania – starszego chorążego Andrzeja Raczkowskiego warianty prowadzenia zajęć, pozwoliły uświadomić żołnierzom wysiłek szkoleniowy związany z przygotowywaniem szkoleń dla pododdziałów logistycznych. Zajęcia też w sposób modelowy pokazały sposób rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
Ostatnim elementem szkoleniowym kursu był sprawdzian z wiedzy, w ramach którego porucznik Pawłowski dokonał sprawdzenia wiedzy szkolonych z podstaw działalności szkoleniowo metodycznej.

W ramach podsumowania i zakończenia kursu przekazano zasadnicze uwagi dotyczące dalszego samokształcenia żołnierzy na zajmowanych stanowiskach. Dodatkowo na podstawie spostrzeżeń kierowników zajęć w zakresie postawy, osobistego przygotowania oraz przejawiania inicjatywy w trakcie trwania kursu, dowódca batalionu składowania podpułkownik Dominik Bech przekazał wyrazy uznania dla kaprala rezerwy Marka Bielawskiego. Wśród wyróżniających się żołnierzy znaleźli się również plutonowy Marcin Makuch oraz kapral podchorąży rezerwy Katarzyna Wierzchowska z 2 batalionu logistycznego.

Podpułkownik Bech spytany o dokonanie oceny przygotowania i przebiegu kursu odpowiedział „W mojej ocenie realizacja celu kursu dała dużo satysfakcji zarówno szkolonym jak i nam organizatorom szkolenia. Przygotowanie przedsięwzięć szkoleniowo metodycznych zawsze związane jest z dużym wysiłkiem organizacyjnym, ale pozwala również podnieść własną wiedzę i umiejętności, co daje dużo satysfakcji. Myślę, że przedsięwzięcie to zrealizowaliśmy na wysokim poziomie, a nadzór Dowódcy Brygady, Szefa Szkolenia oraz Szefa Sztabu w trakcie trwania zajęć wykazał ich profesjonalne przygotowanie i przebieg”.

Galeria zdjęć

mjr Przemysław Ruman


wszystkie >>>
Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław