STRONA GłóWNA
Odprawa logistyczna
2017-03-02 12:50:41

02.03.2017. Gdynia. Odbyła się odprawa specjalistyczna z kadrą logistyczną jednostek wojskowych Marynarki Wojennej i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, której organizatorem był Szef Szefostwa Techniki Morskiej IWsp SZ.
Celem odprawy było dokonanie oceny realizacji zabezpieczenia technicznego SpW techniki morskiej za 2016 r. oraz przedstawienie zasadniczych kierunków działań Szefostwa Techniki Morskiej na 2017r.
W odprawie uczestniczyli: przedstawiciele Inspektoratu Marynarki Wojennej DGRSZ, przedstawiciele jednostek IWsp SZ oraz jednostek Marynarki Wojennej.
Ponadto, w odprawie uczestniczył Szef Służb Technicznych płk Waldemar Masztalerz, który w swoim wystąpieniu przedstawił priorytetowe kierunki działalności Służb Technicznych w 2017 roku.

W pierwszej części rozliczeniowo – zadaniowej przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych w swoich wystąpieniach dokonali oceny realizacji zadań w 2016 r. w zakresie zabezpieczenia technicznego sił okrętowych MW, stopnia ukompletowania i sprawności SpW, tśm oraz stanu bazy magazynowej
i infrastruktury bazy obsługowo-naprawczej. W kolejnej części odprawy szefowie oddziałów dokonali syntetycznej oceny realizacji zadań w roku ubiegłym oraz wskazali zasadnicze zadania, które są planowane w 2017 r. W kolejnym panelu przeprowadzono dyskusję z udziałem przedstawicieli Gestora i COL-a na temat aktualnych problemów w realizacji zadań związanych z eksploatacją jednostek pływających.
Ostatnim elementem było przedstawienie przez Szefa STM – kmdr Grzegorza Kultysa priorytetowych obszarów zadaniowych na 2017 rok, w tym między innymi:
-    pełna realizacja planu napraw jednostek pływających;
-    zabezpieczenie wprowadzenia do eksploatacji NiM KORMORAN II;
-    zabezpieczenie techniczne sił wydzielonych do zadań międzynarodowych;
-    zwiększenie zdolności obsługowo – naprawczych wojskowych organów warsztatowych;
-    aktualizacja dokumentów branżowych.

Galeria zdjęć

kmdr ppor. Aleksandra Tymanowska


wszystkie >>>
Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław