SPROSTOWANIA, KOMENTARZE


8.06.2016.

Informacja na temat funkcjonowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych

Powstanie oraz funkcjonowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych jest częścią głębokich zmian procesów logistycznych w ramach  Sił Zbrojnych RP  w działaniach na rzecz bezpieczeństwa globalnego i regionalnego. Zmiana charakteru zagrożeń, sposobu prowadzenia działań militarnych oraz przeobrażenia w ramach Sojuszu NATO wymusiły poszukiwanie rozwiązań, które zapewniają jakościowy skok w zakresie świadczonych usług logistycznych.

Do czasu powstania WOG zadania te realizowały liczne jednostki wojskowe  wykonujące w głównej mierze zadania operacyjno-szkoleniowe, wymagające od ich dowódców zaangażowania, które często utrudniało prowadzenie zasadniczej działalności - szkolenia.

Stąd między innymi koncepcja oddzielenia funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno- szkoleniowych.  Procesowi temu towarzyszyła modernizacja zaplecza logistycznego oraz specjalizacja i optymalizacja potencjału logistycznego rozłożona w czasie i poprzedzona programem pilotażowym, którego wnioski stanowiły podstawę do uruchomienia i kontynuowania procesu.

Wszystko to ulokowano w ramach czterech Regionalnych Baz Logistycznych (Wałcz, Warszawa, Wrocław i Kraków), którym podporządkowano dwadzieścia cztery WOG-i.

Poza tym systemem pozostają ukierunkowane specjalistycznie Komendy Portów Wojennych oraz Bazy Sił Powietrznych.

Priorytetem we wdrażaniu nowego systemu było zachowanie gotowości bojowej jednostek wojskowych oraz optymalne wykorzystanie potencjału logistycznego i uzupełnienie go kontraktowaniem usług na zewnątrz.

Wojskowe Oddziały Gospodarcze, funkcjonują jako podstawowy element logistyki stacjonarnej, „spinają system” w logiczną całość. Jednostki te świadczą kompleksowe usługi zabezpieczenia w garnizonach w oparciu o własny potencjał obsługowo-naprawczy dedykowany stosownie do charakteru zabezpieczanych jednostek zarówno w czasie pokoju, jak również kryzysu i wojny. Aktualnie to właśnie na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych spoczywa zasadniczy ciężar realizacji obowiązków państwa gospodarza  (HNS) w stosunku do wojsk sojuszniczych. Dziś mamy okazję obserwować realizacje tego zadania na niespotykaną dotąd skalę w ramach ćwiczenia Anakonda-16.

Na uwagę zasługuje również fakt zaangażowania WOG w proces informatyzacji logistyki Sił Zbrojnych RP, to dzięki skupionym w WOG zasobom, udało się opisać i ustandaryzować cały majątek wojska. 

Krzywdzące i nieprawdziwe w artykule jest traktowanie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych jako swoistego „centrum usług” odpowiedzialnych jedynie za sprzątanie koszar i kupowanie papieru toaletowego.
Kalendarz
<< >>
Pn Wt Śr Cz Pt So N

Linki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Żandarmeria Wojskowa
Inspektorat Uzbrojenia
1 Pomorska Brygada Logistyczna
10 Opolska Brygada Logistyczna
Centrum Szkolenia Logistyki
Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie
Wojskowy Zespół Sportowy w Bydgoszczy
Wojskowy Zespół Sportowy Wrocław